wydarzenia

Bierzmowanie 11.06.2019

W ostatni wtorek Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzielił sakramentu bierzmowania 124 osobom z parafii z dekanatu Bogatynia
. Jest to drugi, po chrzcie sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sprawia on, że katolik jeszcze ściślej wiąże się z Kościołem i otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, by odważniej i mocniej szerzyć, bronić i wyznawać swoim życiem wiarę w Boga. Podobnie jak chrzest wyciska on niezatarte znamię. Często nazywany jest też sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Nie chodzi tu o dojrzałość wiekową, ale wzrost duchowy. Sakrament bierzmowania ma pomóc szczególnie młodym chrześcijanom, aby nie zniechęcali się w wierze, by jeszcze pełniej angażowali się w życie Kościoła, parafii i osobiste życie religijne. To świadczy o prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej. Niestety bywa i tak, że młodzi po przyjęciu tego sakramentu nawet zrywają z Kościołem.

Ważne zatem jest przygotowanie do tego sakramentu, które odbywa się najczęściej w okresie nauki w gimnazjum. Przez trzy lata formacji młody człowiek powinien stać się odpowiedzialnym katolikiem i pogłębiać swoją więź z Bogiem. Oprócz wiedzy podejmuje on duchowy trening praktyk religijnych (nabożeństwa różańcowe, comiesięczna spowiedź, roraty, Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne itp.), uczy zachowania w kościele, doskonali dawanie świadectwa swojego życia i postawy w szkole oraz wśród rówieśników.

W naszym kościele sakrament bierzmowania jest udzielany raz w roku. W spotkaniach przygotowujących powinni wziąć udział wszyscy gimnazjaliści mieszkający na terenie naszej parafii. Udział w nich jest jednym z warunków dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

cała galeria na facebooku Parafii

Obchody Wigilii Paschalnej

W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się w liturgii świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata – zmartwychwstania Chrystusa.
Dokonuje się to przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej. Na jej wielkanocny charakter wskazuje już biała barwa szat liturgicznych. Wierni powinni przyjść do kościoła ze świecami. Kościół widzi w świetle i ogniu coś więcej niż praktyczny środek do oświetlania wnętrz. Widzi nade wszystko w nim symbol samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus sam nazywał siebie światłem: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Pan Jezus bywał też nazywany światłem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz (posłanym), aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”.

Czytaj dalej Obchody Wigilii Paschalnej

Zespół Muzyczny z Ukrainy

Ksiądz proboszcz zaprosił do naszej Parafii Św. Maksymiliana Maksymiliana Kolbe w Bogatyni ukraiński zespołu tańca i pieśni „Zbrucz” z Tarnopola.
Grupa artystów z Ukrainy zaprezentowała Pieśni polskie i ukraińskie pasyjne.
Datki zebrane podczas pobytu zostaną przekazane dla potrzebujących dzieci ze wschodniej Ukrainy, które ucierpiały wskutek konfliktu zbrojnego w rejonie Donbasu. Śpiewało dwóch Wladimirów, Dimitro i Maria.
W imieniu członków zespołu dziękujemy wszystkim, którzy wsparli w jakikolwiek sposób tę szlachetną inicjatywę.

RSS Czytania na każdy dzień

  • Czytania na środę, 26 czerwca 2019
    Środa - wspomnienie dowolne św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła(Rdz 15,1-12.17-18)Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: „Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Abram rzekł: „O Panie Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności […]

zaproszenia

29 Maj

13.06.2019 Nabożenstwo fatimskie i Msza z neoprezbiterem

W tym roku w naszym mieście mamy neoprezbitera. Mamy ogromną radosć w sercu że Ks. Tomasz Piątkowski wyraził zgodę i pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie. Już 13.06.2019 o godzinie 17.00 będzie odprawiać Mszę w naszej parafii, wygłosi słowo na nabożeństwie fatimskim i udzieli błogosławieństwa. Serdecznie zapraszamy na tą Eucharystię.

29 Maj

20.06.2019 Boże Ciało i prymicje neoprezbitera

20.06.2019 roku o godzinie 10.30 w kościele parafialnym odbędzie się uroczysta Msza Święta której przewodniczyć będzie neoprezbiter Ks. Roman Charkot który pełnił posługę praktykanta w naszej parafii. Jest to także Uroczystość Bożego Ciała dlatego wspólnie przeżyjemy uroczystą procesję. Wszystkich serdecznie zapraszamy