XXIV Niedziela Zwykła

 

sobota 14 września 2019

09:00

+ Jan, Janina, zm. wnuki

17:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka /I rocz. śm./

niedziela 15 września 2019

07:30

++ Micha, Roman RAPKOWSKI

10:30

W int. Panu Bogu wiadomej oraz + Stanisław KUTKIEWICZ w 2 rocz. śm.

12:00

++ Władysława, Józef, Leszek KLECZEWSCY, Genowefa KAMIŃSKA

17:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka /w dniu ur./

poniedziałek 16 września 2019

07:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka

17:00

+ Wojciech BIAŁY w 10 rocz. śm.

wtorek 17 września 2019

07:00

Dz. – bł. za dar życia dla Heleny RAPKOWSKIEJ

17:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka

środa 18 września 2019

07:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka

17:00

1) Dz. bł. z racji ur. Pawła z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia

2) + Zbigniew MIKOŁAJCZYK /of. od Danuty i Piotra Ruszczyńskich z Miłkowic/

3) + Albina KIRKIEWICZ 2 rocz. śm.

4) + Stanisława w 1 rocz. śm.

5) + Stefan NIEMENTOWSKI w miesiąc po śmierci

czwartek 19 września 2019

07:00

W dniu ur. i im. ks. Stanisława LIGAJA /of. II Róża św. Agaty/

17:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka

piątek 20 września 2019

07:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka

17:00

+ Dorota STACHYRA /of. rodz. SUŁKOWSKICH/

sobota 21 września 2019

09:00

+ Maria MILANOWSKA gregorianka

chrzest Jan

17:00

1) W 38. rocz ślubu Bogusławy i Adama WIECZOREK

2) W int. Bronisławy KUCZYńSKIEJ w rocz. ur.

niedziela 22 września 2019

07:30

W 2 rocz. ślubu Pauli i Daniela o błog. Boże i potrzebne łaski

10:30

1) + Barbara SUCHA w 1 rocz. śm.

2) + Władysław WYSOCZAńSKI w 5 m-c po śm. /of. os pracowników SP3/

12:00

W int. Krystyny i Antoniego MACIĄG w 40 rocz. ślubu

17:00

1) + Maria MILANOWSKA gregorianka

2) Mateusz DRAGAN w 40 rocz. ur., Sławomir HĘŚ w 44 rocz. ur.