Róże Różańcowe

 

„Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego  Ojcze nasz 10 Zdrowaś Maryjo i jednego Chwała Ojcu.

 Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. 

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

+ + +


Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu !Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

 

Zmiana Tajemnic Żywego Różańca

w każdy I Piątek miesiąca

godz. 16.30

 

INTENCJE MODLITW

Lipiec 2021

 

OGÓLNA:

Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

PARAFIALNA:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

O szczęśliwy i z Bogiem przeżyty czas wakacji i urlopów.

O siły i zdrowie dla misjonarzy i misjonarek.

O ustanie pandemii

O Boże błogosławieństwo, natchnienie Ducha Świętego i zaangażowanie parafian w dzieło budowy naszej świątyni parafialnej;

O łaskę zdrowia i dar Bożego błogosławieństwa dla Członków Róż Różańcowych, dla ich rodzin oraz dla wszystkich Wspólnot naszej Parafii;

Za miasto Bogatynia, o Bożą łaskę dla wszystkich mieszkańców, osłonę Bożą i zwycięstwo nad wszelkim, zagrażającym złem.

 

Opiekun duchowy: ks. Piotr Kutkiewicz