Eucharystia (Komunia Święta)

  • Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest w porozumieniu z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.
  • Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.
  • Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii.
  • Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.12.00 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w roku 2020 odbędzie się 10 maja podczas Mszy św. o godz. 10.30