Kancelaria

Kancelaria parafialna otwarta jest w każdy: czwartek i sobotę od godz. 18.00 do 19.00 (przyjmuje ksiądz) oraz we wtorek od godz. 16.00 do 18.00 (przyjmuje pani sekretarka) Załatwiane są sprawy nie wymagające obecności księdza Kancelaria jest nieczynna – w święta kościelne   –  w święta państwowe – w święta narodowe – w czasie rekolekcji    …

Chrzest Święty

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w  niedzielę na Mszy św. o godz. 12:00. Miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z następującymi dokumentami: odpis aktu urodzenia dziecka. dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) zaświadczenia wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców…

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest udzielany uczniom klas VIII szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły podstawowej uczęszczają. Kandydaci zgłaszają się na początku klasy VI szkoły podstawowej, w miesiącu wrześniu. Całość przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa przez okres 3 lat poprzez systematyczne spotkania przy parafii, cotygodniowe uczestnictwo w Eucharystii, comiesięczną…

Eucharystia (Komunia Święta)

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest w porozumieniu z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata. Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej…

Pokuta

Jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego, ci którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422). Jest to sakrament nawrócenia, ponieważ przez niego człowiek odpowiada na wezwanie Jezusa…

Namaszczenie chorych

Chrystus przyszedł na ziemię, aby być lekarzem ciał i dusz ludzkich. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: „Byłem chory, a odwiedziliście mnie” (Mt 25,36). Zmartwychwstały Chrystus ponawia posłanie, które wielokrotnie kierował do swoich uczniów: „W imię moje … na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17-18). Kościół wierzy i wyznaje, że wśród…