Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła. Chrzest upoważnia nas do korzystania z tego wszystkiego, co wysłużył dla nas na Krzyżu Jezus Chrystus. Żaden rodzic chrześcijański nie…

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest naturalnym i koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, oraz do bronienia jej (KKK 1285). Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i…

Eucharystia (Komunia Święta)

Sakrament Eucharystii wraz z chrztem i bierzmowaniem dopełnia wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322). Komunia święta jest dla każdego chrześcijanina pokarmem na życie wieczne, który powinien być jak…

Pokuta

Jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego, ci którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422). Jest to sakrament nawrócenia, ponieważ przez niego człowiek odpowiada na wezwanie Jezusa…

Namaszczenie chorych

Chrystus przyszedł na ziemię, aby być lekarzem ciał i dusz ludzkich. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: „Byłem chory, a odwiedziliście mnie” (Mt 25,36). Zmartwychwstały Chrystus ponawia posłanie, które wielokrotnie kierował do swoich uczniów: „W imię moje … na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17-18). Kościół wierzy i wyznaje, że wśród…

Kapłaństwo

Już od początków Historii Zbawienia, wraz z pokoleniem Lewiego, Bóg wybierał sobie mężczyzn, których przeznaczał do wyłącznej służby Bogu w Świątyni. Kapłani zostali ustanowieni, dla ludzi, w sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy (por. Hbr 5,1). Poprzez chrzest, każdy członek Kościoła uczestniczy w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Szczególnym rodzajem…