Małżeństwo

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest jak się wielu wydaje instytucją czysto ludzką, jest sakramentem w którym poprzez wzajemną miłość małżonków wyraża się nierozerwalna więź Chrystusa z Kościołem – Jego Oblubienicą. Małżeństwo katolickie zgodnie z wolą Boga jest nierozerwalne. W Kościele nie…

Pogrzeb katolicki

Jedną z powinności człowieka jest pogrzebanie ze czcią osoby zmarłej. Wyrazem wiary w zmartwychwstanie umarłych, jest pogrzeb katolicki, który przysługuje każdemu chrześcijaninowi, który nie wyrzekł się swojej wiary i nie wyraził sprzeciwu względem pogrzebu katolickiego. Właściwym kapłanem do którego należy zwrócić się o pogrzeb katolicki jest ksiądz z parafii w której zamieszkiwała w ostatnim czasie…