Rada Parafialna

  Rada Parafialna Członkowie Rady Parafialnej Ks. Piotr Kutkiewicz ks. dr Piotr Karpiński   STATUT RADY PARAFIALNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. NAZWA I KOMPETENCJE Kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich. Wedle uchwały Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991) rada ekonomiczna i rada duszpasterska zostały nazwane radą parafialną, która spełnia…

Caritas

    Miłość i pomoc bliźniemu zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej.     Kościół od początku swego istnienia zajmował się nie tylko “posługą Słowa”, lecz również troszczył się o potrzebujących. Gdy pierwotna wspólnota rozrosła się i apostołowie nie mogli sprostać wszystkiemu powołali “Siedmiu…

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej

      Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia w Diecezji Legnickiej Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którego powstanie zainspirowane było ogłoszoną adhortacją apostolską Pastores dabo vobis, Jana Pawła II, w której czytamy: ”Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że…

Odnowa w Duchu Świętym

      Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Tworzymy grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy nas chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Modlimy się spontanicznie, często głośno, równocześnie.…

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny Krąg biblijny to spotkania ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym własnym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. To nasze indywidualne spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Celem naszej grupy modlitewnej jest pogłębianie wiedzy religijnej oraz naszej wiary poprzez medytację Bożego przesłania i zrozumienie Słowa Bożego, aby następnie zastosować Je w naszym…

Domowy Kościół

  CZYM JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ? Domowy Kościół powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów…