Korekta do Zarządzenia Biskupa Legnickiego /30 maja 2020/