Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest jak się wielu wydaje instytucją czysto ludzką, jest sakramentem w którym poprzez wzajemną miłość małżonków wyraża się nierozerwalna więź Chrystusa z Kościołem – Jego Oblubienicą.

Małżeństwo katolickie zgodnie z wolą Boga jest nierozerwalne. W Kościele nie ma i nigdy nie będzie rozwodów, ponieważ Kościół nie ma prawa zmienić tego, co zostało ustanowione przez Boga na zawsze dla wszystkich wierzących.

Małżeństwo katolickie (konkordatowe), czyli posiadające wszelkie konsekwencje cywilno – prawne, może być zawarte po uprzednim odpowiednim przygotowaniu narzeczonych w kościele parafialnym miejsca zamieszkania narzeczonego, bądź narzeczonej. W szczególnym wypadku jest możliwe zawarcie małżeństwa w innym kościele, zawsze jednak po uzyskaniu zgody proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Przygotowanie do małżeństwa jest realizowane przez kurs małżeński według zatwierdzonego przez Episkopat Polski programu. Narzeczeni mają prawo wybrać miejsce, gdzie będą chcieli uczestniczyć w kursie małżeńskim.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI

Dokumenty wymagane do załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa w kancelarii parafialnej:

  1. Dowody osobiste narzeczonych

  2. Certyfikat z USC potwierdzający możliwość zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia) – należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca, gdzie będzie zawierany sakrament małżeństwa i pobrać ów dokument
  3. Potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich – Nauki przedmałżeńskie narzeczeni pobierają w miejscu i czasie dla siebie dogodnym. Nie jest ważne, gdzie i kiedy takie nauki będą pobrane – ważny jest sam dokument potwierdzający odbycie takich nauk.

  4. Metryka chrztu (ważna 3 miesiące od daty wystawienia do daty ślubu) z parafii chrztu narzeczonych

  5. Świadectwo Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie ma takowej informacji na metryce chrztu)

  6. Dane osobowe świadków ślubu – dobrze  byłoby, gdyby były to osoby wierzące, mogące przystąpić do Komunii Św.

W związku z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa (przeprowadzenie rozmów kanonicznych, wygłoszenie zapowiedzi), konieczne jest rozpoczęcie formalności związanych ze ślubem przynajmniej na trzy miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ

Celem uzyskania informacji i ustalenia szczegółów związanych z oprawą muzyczną należy kontaktować się z ks. Proboszczem.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W naszym kościele (wewnątrz) nie toleruje się wszelkiego rodzaju sypania kwiatów, wystrzeliwania konfetti czy sypania ryżu i innych. Można to robić na zewnątrz kościoła pod warunkiem, że organizatorzy ślubu zobowiążą się do posprzątania wyżej wymienionych. Zabronione jest szczególnie wypuszczanie gołębi w pobliżu kościoła, gdyż wystraszone ptaki mogą wlecieć do wewnątrz. Pamiętajmy, że kościół i teren wokół niego są miejscami poświęconymi Bogu i należy zachować szacunek do miejsca świętego.