Róże Różańcowe

 

„Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego  Ojcze nasz 10 Zdrowaś Maryjo i jednego Chwała Ojcu.

 Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. 

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

+ + +


Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu !Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

 

Zmiana Tajemnic Żywego Różańca

w każdy I Piątek miesiąca

godz. 16.30

 

INTENCJE MODLITW

Maj 2020

 

OGÓLNA:

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

 

 

PARAFIALNA:

  • O potrzebne łaski dla ks. Piotra proboszcza i ks. Piotra wikariusza, którzy w tym miesiącu przeżywają swoje rocznice święceń prezbiteratu;
  • O Boże błogosławieństwo, natchnienie Ducha Świętego i zaangażowanie parafian w dzieło budowy naszej świątyni parafialnej;
  • O szczególne łaski dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, a także o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin;
  • O łaskę zdrowia i dar Bożego błogosławieństwa dla Członków Róż Różańcowych, dla ich rodzin oraz dla wszystkich Wspólnot naszej Parafii;
  • Za miasto Bogatynia, o Bożą łaskę dla wszystkich mieszkańców, osłonę Bożą i zwycięstwo nad wszelkim, zagrażającym złem;
  • O przerwanie pandemii koronawirusa i w intencji osób chorych, oraz tych, którzy pomagają w walce z ta chorobą. Również za zmarłych o radość życia wiecznego.

 

Opiekun duchowy: ks. Piotr Kutkiewicz