Róże Różańcowe

Matka Boża Różańcowa

“Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego  Ojcze nasz 10 Zdrowaś Maryjo i jednego Chwała Ojcu.

 Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej “Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. 

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu “Żywych Róż” na całym świecie.

+ + +


Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia “Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu !Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

 

INTENCJE MODLITW
Lipiec 2019

OGÓLNA:
Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

DIECEZJALNA:
Aby nasza Diecezja mogła cieszyć się wieloma nowymi i świętymi powołaniami kapłańskimi.

PARAFIALNA:

  • Za przebywających na urlopach i wakacjach – o dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Boga;
  • O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają naszą świątynię oraz zaangażowanie parafian w dzieło budowy;
  • O łaskę zdrowia i dar Bożego błogosławieństwa dla Członków Róż Różańcowych, dla ich rodzin oraz dla wszystkich Wspólnot naszej Parafii;
  • Za miasto Bogatynia, o Bożą łaskę dla wszystkich mieszkańców i ustrzeżenie przed wszelkim złem.
  • Za wszystkie wspólnoty naszej parafii, by ich praca i modlitwa rozszerzała kręgi i dawała większe poczucie wartości chrześcijańskiej.