zmarli w czerwcu

1 czerwca
1997 – RUSZAŁA ZOFIA

 

3 czerwca
1995 – KRAWCZYK Janina
1995 – KUPIEC Franciszek

 

4 czerwca
1996 – NOWICZUK Alicja
2009 – DACIUK Marian

 

5 czerwca
2013 – NIEDŹWIEŹ Karol

 

6 czerwca
1996 – JANICKA Karolina

 

7 czerwca
2011 – POLAK Władysław
2012 – MALINOWSKI Ryszard

 

8 czerwca
2005 – TARANEK Krystyna
2013 – HAŁAS Michalina
2014 – TICHACZEK Urszula Maria

 

9 czerwca
2004 – NOWOSAD Mieczysław
2007 – PAWŁOWSKI Józef
2009 – RZEPNIEWSKA Aniela

 

10 czerwca
1996 – MIODONA Kazimierz
2001 – HAJDUL Leonard
2008 – CHĘSIAK Irena

 

12 czerwca
1998 – SIEMIERNIK Anna
2001 – KWIECIŃSKA Kazimiera

 

13 czerwca
1997 – BIELAWA Andrzej

 

14 czerwca
2001 – BARTOSIAK Stanisława
2011 – KRAJEWSKI Otton

15 czerwca
1996 – ŁACHACZ Czesław

 

16 czerwca
1995 – DZIADOSZ Stefan

 

17 czerwca
2000 – ROGACZEWSKI Jarosław

 

18 czerwca
1998 – KĘDZIERSKA Irena
2003 – POLAK Jan

 

19 czerwca
2005 – FADEREWICZ Jadwiga
2010 – PRYJDA Franciszek
2013 – STOLA Helena

 

20 czerwca
2014 – WIELEC Teresa
2014 – KORNET Zygmunt

21 czerwca
1998 – KOWALSKA Albina
2004 – PAWŁOWSKA Teresa
2005 – MŁYNARCZYK Leokadia
2006 – MASŁOWSKA Glafira
2007 – BOROWIK Arkadiusz

 

22 czerwca
2007 – CIUPA Kazimierz
2012 – ĆWILICHOWSKA Stanisława
2013 – NOWOSAD Urszula Marta

 

23 czerwca
2004 – KRZYSZKOWSKA Janina
2010 – DZIEDZIC Mirosław

 

24 czerwca
2000 – BORKOWSKI Jarosław

 

25 czerwca
2000 – NIEWIAROWSKI Zbigniew

 

27 czerwca
1998 – WACHOWIAK Jan

 

29 czerwca
2008 – SMÓŁKOWSKA Wiesława
2012 – FROŃSKI Zygfryd
2013 – PIEKARSKA Filomena

 

Dodaj komentarz