zmarli w maju

1 maja
2012 – PIOTROWSKA Adela

 

2 maja
2011 – LACHOWSKI Bogusław

 

3 maja
2004 – KOŚCIESZYŃSKA Katarzyna
2012 – PAWLUCZUK Jerzy

 

4 maja
1996 – JURZYK Miłosz
2015 – DRUŻGA Grażyna Danuta

 

6 maja
2015 – MALLON Krystyna

 

8 maja
1997 – CHLEBOWSKA Stanisława
2004 – JANUS Sabina

 

10 maja
2007 – POLANOWSKI Przemysław
2008 – JAKUBOWSKA –RASZEWSKA Mariola
2008 – LIPIŃSKI Zbigniew

 

11 maja
2013 – GRZESIAK Edward 

 

12 maja
2006 – MAMORUN Bartosz

 

13 maja
1999 – STYPA Marek

 

14 maja
2002 – MĄCZKA Apolonia
2003 – MAĆKOWIAK Władysław
2014 – KWIATKOWSKI Józef

 

15 maja
2011 – SKORYNA Mikołaj

 

16 maja
2009 – KAWKA Helena
2011 – RYBIANOW Wiktor

 

17 maja
2004 – KOLCZYŃSKI Kazimierz
2011 – LASKOWSKI Wojciech

18 maja
2002 – KRZEWSKI Władysław

 

19 maja
2010 – SOKALSKI Mirosław
2011 – MATUSZEWSKI Jan
2013 – SARNECKI Zygmunt

 

20 maja
2003 – PUKAŁO Maria

 

21 maja
2011 – SZUSZKIEWICZ Jan

 

22 maja
2005 – STARCZEWSKA Małgorzata
2013 – ĆWILICHOWSKI Piotr
2014 – TYBIŃSKI Stanisław
2015 – ŁÓJ Henryka

 

23 maja
2006 – ŚMIGIELSKI Zygmunt
2006 – BOGUSIEWICZ Józefa
2008 – KACZMARCZYK Zofia

 

24 maja
2005 – STULIŃSKA Gertruda
2009 – GAJEWSKA Franciszka
2012 – WĄŻ Stanisława

 

25 maja
2004 – CHOJA Stanisław

 

28 maja
2008 – PAWĘSKA Karolina
2009 – BIELAT Jan

 

29 maja
2001 – MATTHOSEI Aniela
2010 – ROSIŃSKI Kazimierz

 

30 maja
2004 – ZIENIEWICZ Piotr
2013 – KACZMARSKI Adam

 

31 maja
2003 – LASKOWSKA Jadwiga
2008 – GOWIN Marian
2008 – KRAJEWSKA Emilia
2008 – KARBOWSKA Krystyna

 

Dodaj komentarz