sobota, 20 lipca, 2024
Zaproszenia

Środa Popielcowa 2022

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15)

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele 40-dniowy okres pokuty, który dla chrześcijan stanowi szczególną okazję do zastanowienia się nad przeżywaniem swojej wiary. Poprzez praktykowanie uczynków miłości: modlitwy, postu i jałmużny człowiek wierzący podejmuje wysiłek, aby na nowo obrać zasadniczy kierunek życia i uporządkować własną hierarchię wartości, która pośród wielu spraw doczesnych niejednokrotnie ulega zachwianiu. Ów proces odwracania się od grzechu i zwracania się ku Bogu jest głównym motywem i celem Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Wielkanocnych.

 Eucharystie będą sprawowane w naszym Kościele o godz. 7.00; 9.00 i 18:00 w Markocicach o godz. 16.00. Podczas Mszy świętej będzie miał miejsce tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem na znak pokuty.