niedziela, 14 kwietnia, 2024
Bez kategorii

Informacje dotyczące duszpasterstwa w czasie trwania pandemii

W odniesieniu do obowiązujących przepisów ogólnopolskich i zarządzenia Biskupa Legnickiego podajemy następujące informacje dotyczące duszpasterstwa w parafii w czasie trwania pandemii.

***

UDZIAŁ W LITRUGII:

1. Jednorazowo, podczas sprawowanej liturgii w Kościele może przebywać 58 osób. (powierzchnia użytkowa Kościoła wynosi 868 m²).

2. Uczestników liturgii obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są posługujący kapłani oraz organistka.

3. W ławkach zajmujemy jedynie wolne miejsca, oznaczone białym kwadratem, także na balkonie.

4. Po liturgii Kościół opuszczamy sukcesywnie, zachowując między sobą odległość 2 m.

5. Możliwy jest udział służby liturgicznej przy ołtarzu; ministranci poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców; służba liturgiczna zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa.

***

ZASADY PRZY PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ: 

1. Komunię św. można przyjmować tradycyjnie „do ust” lub „na rękę”; decyduje o tym przyjmujący Ciało Pańskie.

2. Do Komunii św. przystępujemy w jednym rzędzie, zachowując bezpieczną odległość.

3. W wypadku jednego kapłana komunikującego najpierw przystępują ci, którzy przyjmują Ciało Pańskie „na rękę”, a po nich pozostali

4. W wypadku dwóch komunikujących kapłanów Komunię św. „na rękę” wierni przyjmują u jednego kapłana na rękę, natomiast u drugiego do ust.

5. Przyjmując Komunię na rękę, wyciągamy dłonie w kierunku kapłana, składając lewą na prawą i po otrzymaniu Ciała Pańskiego spożywamy Je przy kapłanie.

6. Tuż przed przyjęciem Komunii św. odsuwamy maseczkę zdejmując ją z jednego ucha, nie dotykając ręką zewnętrznej części maseczki; po przyjęciu zakładamy maseczkę ponownie.

***

SAKRAMENT POJEDNANIA

1. Zawsze podczas adoracji.

2. Penitenta i spowiednika obowiązuje zakładanie maseczki chroniącej usta i nos.

***

INNE SAKRAMENTY

1. Chrztu udzielamy dzieciom po Mszy św. w niedzielę, z zachowaniem obowiązujących zasad, po wcześniejszym załatwieniu wszelkich formalności w kancelarii i ustaleniu terminu.

2. Udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do odwołania

3. Zbiorowa uroczystość Pierwszej Komunii św. odbędzie się w Kościele we wrześniu, jeżeli nie zmienią się przepisy dotyczące zgromadzeń religijnych; istnieje możliwość udzielania I Komunii św. dzieciom indywidualnie, w tym wypadku należy to ściśle uzgodnić z księdzem

4. Małżeństwa błogosławimy zgodnie ze zgłoszonymi terminami, po spełnieniu wszelkich przepisów prawnych i zachowaniem obowiązujących zasad

***

DUSZPASTERSTWO CHORYCH W DOMACH

1. Do domu (z zachowaniem szczególnych przepisów bezpieczeństwa) kapłan udaje się jedynie w wypadku zagrożenia życia lub na wyraźną prośbę chorego, który ma szczególnie wielkie pragnienie wizyty sakramentalnej.

2. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub telefonicznie.

***

POGRZEBY

1. Mszę św. za zmarłego sprawujemy w Kościele w dniu pogrzebu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z rodziną (nie ma możliwości Mszy św. w kaplicy cmentarnej)

2. Udział w pogrzebie regulowany jest przepisami obowiązującymi w wypadku zgromadzeń religijnych oraz zarządu cmentarza

***

DODATKOWE INFORMACJE

1. Msze św. w niedziele i dni powszednie sprawujemy w naszym Kościele według dotychczasowego porządku

2. Powracamy do sprawowania wszystkich nabożeństw poza Mszą św., z zachowaniem obowiązujących zasad

3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy petentów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty lub zgłoszeniu w zakrystii

4. Odwołane są wszelkie spotkania formacyjne oraz spotkania wspólnot parafialnych.

5. Istnieje także możliwość uczestniczenia we Mszy św. przez transmisję internetową („na żywo”), ponieważ pozostaje w mocy dyspensa w tym względzie; jednocześnie dołączamy apel Papieża Franciszka, byśmy pamiętali, że „Kościół i sakramenty to coś konkretnego, a nie rzeczywistość wirtualna”. Przypominamy, że wszystkie Msze św. i nabożeństwa transmitowane są z naszego Kościoła codziennie (w niedzielę i dni powszednie) drogą internetową.

6. Tak jak wszystkich, nasza parafię dotknął także kryzys finansowy. Serdecznie dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne oraz przekazywane indywidualnie. Ofiarę można także składać w zakrystii przed lub po  po Mszy św.. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.