sobota, 18 maja, 2024

Msze święte gregoriańskie

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

  • Msza św. sprawowana jest w intencji jednej osoby;
  • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
  • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych), od 1 do 30 danego miesiąca;
  • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Gdzie są odprawiane Msze gregoriańskie?

Chcąc ofiarować gregoriankę za osobę zmarłą, prosimy przyjść do zakrystii .Po wspólnym ustaleniu terminu będziemy mogli zobowiązać się do odprawienia Mszy świętych. 

Ofiara mszalna.

Msze gregoriańskie to 30 mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takiej mszy to miesięczne wynagrodzenie kapłana – średniej ofiary jaka jest składana przy zamawianiu jednej intencji mszalnej.

Jakie są inne rodzaje mszy świętych?

W naszym kościele odprawiamy następujące rodzaje intencji:

  • indywidualna;
  • gregoriańska;
  • bez wskazania konkretnego terminu.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Wszystkie one ustępują jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się Pascha Jezusa Chrystusa – Jego wcielenie, życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus Chrystus daje nam udział w swojej śmierci – śmierci dla grzechu, abyśmy i my mogli powstawać do nowego życia – życia w miłości.

Ofiarowanie Mszy św. w jakiejś intencji to dar duchowy, jakim możemy obdarowywać naszych bliskich i dalekich, żyjących i zmarłych. To bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Jezus Chrystus ogarnia każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich i dalekich, przyjaciół i osoby, z którymi nam trudno, świeckich i kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – o pełne uczestnictwo w życiu Bożym.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, za Ojczyznę, o pokój, o powołania i za rodziny.

Gdzie zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Osoby spoza Parafii mogą wysłać do nas wiadomość, korzystając poczty e-mail. W tym przypadku prosimy o wskazanie terminu Mszy św. oraz treści intencji. Po upewnieniu się, iż we wskazanym terminie możemy odprawić Mszę św., potwierdzimy to w wiadomości zwrotnej.

Jakie są rodzaje intencji?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

  1. indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
  2. gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;
  3. bez wskazania konkretnego terminu – odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

Kiedy prosimy o odprawienie mszy św., dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania księży w parafii, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.