sobota, 20 lipca, 2024

Ogólna Klauzula Informacyjna

1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Wyczółkowskiego 35, 59-920 Bogatynia – reprezentowanej przez proboszcza ks. Piotra Kutkiewicza dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.
2. W Diecezji Legnickiej ustanowiony jest Inspektor Ochrony Danych, Legnicka Kuria Biskupia, ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica, inspektor@diecezja.legnica.pl.
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
4. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.