niedziela, 21 kwietnia, 2024
Wspólnoty

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej

     Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia w Diecezji Legnickiej Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którego powstanie zainspirowane było ogłoszoną adhortacją apostolską Pastores dabo vobis, Jana Pawła II, w której czytamy:

”Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie” (nr 41). Członkowie Towarzystwa troszczą się o powołania kapłańskie, wspierają modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwijają w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej diecezjalnej instytucji.

TP WSD DL funduje comiesięczną intencję Mszy św. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej rodziny parafialnej. Członkowie Towarzystwa spotykają się każdego pierwszego czwartku miesiąca na swoich posiedzeniach, podczas których prezentowana jest katecheza tematyczna, podawane są informacje z życia WSD, oraz rozprowadzane kolejne numery gazety Echo Seminarium, redagowanej przez kleryków. Duchowym opiekunem TP WSD DL jest ks. wikariusz dr Piotr Karpiński.