niedziela, 21 kwietnia, 2024
Wspólnoty

Caritas

    Miłość i pomoc bliźniemu zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej.

    Kościół od początku swego istnienia zajmował się nie tylko “posługą Słowa”, lecz również troszczył się o potrzebujących. Gdy pierwotna wspólnota rozrosła się i apostołowie nie mogli sprostać wszystkiemu powołali “Siedmiu mężczyzn” do pomocy. Z upływem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościoła, działalność charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania Sakramentów i głoszenia Słowa.
Również dzisiaj Kościół pełni tę posługę. Często w sposób niezorganizowany, indywidualny chrześcijanie pomagając potrzebującym uważają taką pomoc za coś normalnego, oczywistego. Istnieją również w Kościele formy zorganizowane działające w sposób systematyczny i na większą skalę.

    W naszej parafii o bliźnim stara się pamiętać Parafialny Zespół CARITAS. Jest on inicjatorem i współuczestniczy w wielu przedsięwzięciach (np. pomoc przy opiece nad osobami starszymi, chorymi, wspomaganie potrzebujących Podziel się z potrzebującym“, „Akcja Zeszyt”,Wielkanoc, Mikołaj, Obiady szkolne). Działania te są koordynowane i przeprowadzane przez członków CARITAS-u. Efektywność pracy samych członków byłaby niewielka gdyby nie współpraca parafian, np. paczki dla dzieci na święta Bożego Narodzenia (około 200 paczek). Caritas przygotowuje listę dzieci, organizuje ich wręczenie. Jednak to dzięki hojności parafian są to często jedyne prezenty jakie te dzieci otrzymują. Dużą trudnością jest sporządzenie optymalnej listy. Musi ona być stale aktualizowana. Pod uwagę brane są różne aspekty osób potrzebujących. Jesteśmy jednak świadomi, że jest jeszcze w parafii wiele osób potrzebujących. 

W naszej parafii Zespół Caritas spotyka się raz w miesiącu po Mszy Świętej o godz. 17.45

Opiekun duchowy: ks. Piotr Kutkiewicz


Wszystkich chętnych którzy chcieliby służyć pomocą serdecznie zapraszamy.

CARITAS