sobota, 20 lipca, 2024
Pisma Kuria

Dekret Biskupa Legnickiego ws. uroczystości św. Józefa

Przewielebni Księża,

Drogie Osoby Konsekrowane,
Umiłowani Diecezjanie!

Przeżywana dziś uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny budzi w nas na nowo nadzieję Bożej opieki i wstawiennictwa Świętych Pańskich, zwłaszcza w tym trudnym czasie zmagania się całego świata z pandemią koronawirusa. Jednocześnie okoliczności, w jakich się znajdujemy, nie pozwalają nam tak jak zazwyczaj przeżywać w uroczysty sposób obchodów ku czci św. Józefa. Najtrudniej będzie to odczuwane w kościołach poświęconych temu Świętemu.

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz zachęcając do podtrzymania tradycyjnych form pobożności w czasie trwającej pandemii, skorzystam z prawa określonego w dokumencie wydanym przez Penitencjarię Apostolską: Wykaz odpustów. Normy i nadania, który w numerze 25 stwierdza, co następuje:

„Hierarchowie lub ordynariusze miejsca mogą ponadto zezwalać wiernym, w stosunku do których posiadają prawnie władzę, a którzy zamieszkują okolice, gdzie nie można w żaden sposób albo mogą jedynie z wielką trudnością wyspowiadać się i przyjąć Komunię św., aby mogli uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii św., byleby tylko wzbudzili żal doskonały i mieli postanowienie przystąpienia do tych sakramentów, skoro tylko nadarzy się okazja”.

A zatem niniejszym zezwalam, aby wierni, którzy w dniu dzisiejszym nawiedzą kościół lub kaplicę pod wezwaniem św. Józefa, a z racji ograniczeń w sprawowaniu sakramentów wskutek pandemii i wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego nie będą mieli możliwości przystąpienia do spowiedzi oraz przyjęcia Komunii Świętej, mogą uzyskać odpust zupełny po wzbudzeniu w sobie żalu doskonałego oraz postanowienia przystąpienia do tychże sakramentów w najbliższym możliwym czasie. Należy również odmówić pobożnie Ojcze nasz oraz Wierzę (Wykaz odpustów, nr 33 §1).

Przypominam, że za żal doskonały (contritio) Kościół uznaje żal za grzechy motywowany nie karą przed sprawiedliwym Sądem Bożym lub strachem przed doczesnymi skutkami grzesznych uczynków (żal niedoskonały), lecz ze względu na wzgardzoną popełnionym złem miłość Bożą.

Zezwalam również, aby w podobny sposób wierni mogli uzyskiwać inne odpusty związane z nawiedzaniem kościołów i kaplic naszej diecezji w uroczystość ich tytułów aż do odwołania.

Z modlitwą i błogosławieństwem

† Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI