sobota, 20 lipca, 2024
Wydarzenia

Promocja kandydata na ceremoniarza 2023

4 czerwca 2023 r. w naszej wspólnocie parafialnej odbyło się uroczyste błogosławieństwo nowego Ceremoniarza Pontyfikalnego. Michał Fułafka – pełniący w naszej wspólnocie funkcję lektora, po odbyciu rocznego kursu przygotowawczego ustanowiony został przez księdza Piotra -proboszcza, Ceremoniarzem Pontyfikalnym. Do zadań ceremoniarza należy troska o piękne i godne przygotowanie Liturgii w parafii. Atrybutami posługi ceremoniarskiej jest czerwone cingulum oraz krzyż ceremoniarski na czerwonym sznurku noszony na szyi. Nowy ceremoniarz otrzymał również dyplom potwierdzający ukończenie kursu podpisany przez biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego oraz księgę z przepisami liturgicznymi. Dziękujemy ks. Łukaszowi – opiekunowi LSO za nieustanną troskę o należytą formacje naszej służby liturgicznej.