niedziela, 14 kwietnia, 2024
Sakramenty

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY

 • Sakrament Bierzmowania jest udzielany uczniom klas VIII szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły podstawowej uczęszczają.
 • Kandydaci zgłaszają się na początku klasy VI szkoły podstawowej, w miesiącu wrześniu.
 • Całość przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa przez okres 3 lat poprzez systematyczne spotkania przy parafii, cotygodniowe uczestnictwo w Eucharystii, comiesięczną spowiedź.
 • Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

KANDYDAT DO BIERZMOWANIA PRZYGOTOWUJE SIĘ POPRZEZ:

 • Systematyczne uczestniczenie w coniedzielnej Mszy świętej
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu / pierwszy piątek miesiąca /
 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu
 • uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.
 • Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.

Świadkami Bierzmowania mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • świadkami Bierzmowania nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację

KSIĄDZ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY:

ks. Piotr Kutkiewicz