sobota, 20 lipca, 2024
Sakramenty

Chrzest Święty

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w  niedzielę na Mszy św. o godz. 12:00.

Miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z następującymi dokumentami:

  • odpis aktu urodzenia dziecka.
  • dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (zgoda na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego – nie chodzi o świadectwo Bierzmowania)
  • zgoda na sakrament Chrztu w parafii (dot. rodziców spoza parafii św. Maksymiliana)

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na religię