sobota, 20 lipca, 2024
Wydarzenia

Odwiedziny Diakona i kleryka WSD LEGNICA

Święta Edyta Stein kiedyś napisała: „Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg – ono jest odpowiedzią otrzymaną w MODLITWIE.”
Po otrzymaniu odpowiedzi na modlitwie i podjęciu decyzji wstąpili do seminarium nasi goście. W dniach 17.11 i 18.11.2018 roku z Legnickiego Seminarium przyjechali do naszej Parafii: Diakon Tomasz PIĄTKOWSKI pochodzący z BOGATYNI, Parafii św. Marii Magdaleny oraz kleryk I roku Kacper JUSZCZAK
pochodzący z LEGNICY, z Parafii: św. Józefa Opiekuna Zbawiciela. Nasi goście przybyli do nas już w sobotę aby dzielić się świadectwem życia a także włączyć się aktywnie w każdą Liturgię. Diakon Tomasz głosił Słowo po Ewangelii natomiast kleryk Kacper pomagał w Liturgii ministrantom i czytał czytania oraz modlitwę wiernych. Po każdej Mszy Świętej parafianie mieli możliwość nabyć kalendarze seminaryjne – jako cegiełki na cele Wyższego Seminarium Duchownego. Parafianie bardzo włączyli się w dzieło pomocy Seminarium tym bardziej że w latach poprzednich w naszej parafii cały posługiwali diakoni.
Dziękujemy za świadectwa życia i posługę. Obiecujemy modlitwę i niech wola Pana Boga się wypełni w waszym życiu.