sobota, 18 maja, 2024
Zaproszenia

Pielgrzymka do Hejnic

W programie trzy postoje (15 min.) oraz jeden dłuższy, godzinny odpoczynek w Domu Rekolekcyjny w Raspenavie
u gościnnego ks. Pavla Andrsa.
Msza św.o godz.15.00 pod przewodnictwem ks. bpa. Marka Mendyka.
Po uroczystościach integracyjny posiłek i krótki koncert orkiestry PGE Elektrowni Turów w pięknych ogrodach klasztornych.