sobota, 20 lipca, 2024
Sakramenty

Eucharystia (Komunia Święta)

PRZYGOTOWANIE

  • Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin stały to II niedziela maja.
  • Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.
  • Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii.
  • Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.12.00 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

KSIĄDZ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE DZIECI:

ks. dr Łukasz Świerniak
e-mail: l.swierniak@wp.pl