sobota, 20 lipca, 2024
Pisma Kuria

Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej z dnia 21 marca 2020

Z dniem 21 marca 2020 roku Biskup Legnicki:

1. udziela na niedzielę 22 marca br. dyspensy od obowiązku od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu;

2. przypomina, aby na terenie diecezji legnickiej podczas każdej Mszy świętej wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące liturgię;

3. podtrzymuje całkowite zawieszenie wspólne sprawowanych nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia i wszelkich innych inicjatyw duszpasterskich;

4. uznaje za dalej obowiązujący zakaz organizowania dekanalnych spowiedzi, które będą gromadziły większą liczbę osób i zachęca do systematycznego spowiadania każdego dnia określonej liczby penitentów w wyznaczonym czasie i miejscu z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa;

5. zachęca do skorzystania z możliwości transmisji online w/w nabożeństw, spotkań oraz celebracji Mszy świętych;

6. informuje, że dzięki życzliwości Telewizji Polskiej oaz dyspozycyjności o. Jacka Salija OP, TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa-piątek) zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry;

7. prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych, Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz Legnickiej Kurii Biskupiej.

 

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Legnicka Kuria Biskupia na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji Konferencji Episkopatu Polski oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

 

 

ks. Robert Bielawski

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Legnickiej Kurii Biskupiej