sobota, 20 lipca, 2024
Pisma Kuria

Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej – 16 kwietnia 2020 (aktualizacja: 19.04, g. 17.40)

 

 

Aktualizacja: 19 kwietnia 2020, godz. 17.40

ILE OSÓB MOŻE UCZESTNICZYĆ W MSZACH ŚWIĘTYCH OD 20 KWIETNIA 2020 ROKU?

************

Obowiązuje limit: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Ilość osób wylicza się na podstawie powierzchni użytkowej danego kościoła

Uzasadnienie:

„w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m² powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny”

§ 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020)

************

ILE OSÓB MOŻE UCZESTNICZYĆ W POGRZEBIE OD 20 KWIETNIA 2020 ROKU?

Do 50 osób oprócz duchownego i pracowników zakładu pogrzebowego.

Uzasadnienie:

„na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.”

§ 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020)

Aktualizacja: 18 kwietnia 2020, godz. 14.30

Regulacje Biskupa Zbigniewa dotyczące duszpasterstwa w diecezji (Pierwsza Komunia, pogrzeby, nabożeństwa etc.) zostaną opublikowane na początku przyszłego tygodnia. Do tego momentu w posłudze duszpasterskiej stosujemy się do wcześniejszych zaleceń uwzględniając wszelkie aktualne normy państwowe.

Dzisiaj po opublikowaniu rozporządzenia Premiera zostaną tylko podane do wiadomości w niniejszym komunikacie:

– informacje dot. powierzchni na podstawie której mamy wyliczać liczbę osób mogących uczestniczyć w Mszy świętej

– liczba osób mogących uczestniczyć w obrzędach pogrzebowych.

 

Aktualizacja: 16 kwietnia 2020, godz. 19.18

Na podstawie „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” zostały przygotowane pytania i odpowiedzi wraz z uzasadnieniem wynikającym z powyższego dokumentu, które mam nadzieję ułatwią funkcjonowanie naszych wspólnot parafialnych.

Poniższa lista będzie aktualizowana w miarę pojawia się nowych zarządzeń państwowych, kościelnych i sanitarnych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

************

CZY KSIĄDZ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAKRYWANIA TWARZY PODCZAS SPRAWOWANIA EUCHARYSTII?

Nie.

Uzasadnienie:

„Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku (…) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”

§ 18 ust. 2 pkt. 6

************

CZY ZAKRYWANIE UST I NOSA OBOWIĄZUJE W KANCELARII PARAFIALNEJ?

Tak.

Uzasadnienie:

„(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

§ 18 ust. 1 pkt. 2 lit. B

************

CZY WIERNI W KOŚCIOŁACH MUSZĄ ZASŁANIAĆ USTA I NOS?

Tak – podczas liturgii oraz poza nią.

Uzasadnienie:

„(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

§ 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b

************

W JAKI SPOSÓB WIERNI UCZESTNICZĄCY W EUCHARYSTII POWINNI PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ?

Twarz można odsłonić bezpośrednio przed przyjęciem Komunii świętej nie dotykając zewnętrznej części maseczki, następnie ją zasłonić

Uzasadnienie:

„Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie (…) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby”

§ 18 ust. 4 pkt. 2

************

CZY ORGANISTA POWINIEN MIEĆ ZAKRYTĄ TWARZ PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH W KOŚCIELE?

Nie

Uzasadnienie:

„Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku (…) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”

§ 18 ust. 2 pkt. 4

************

CZY OSOBY USŁUGUJĄCE PODCZAS LITURGII I CZYTANIA SŁOWA BOŻEGO NP. LEKTORZY I MINISTRANCI (osoby niepełnoletnie w diecezji legnickiej mogą służyć przy ołtarzu dopiero w momencie przywrócenia zajęć w szkołach) MUSZĄ ZASŁANIAĆ TWARZ?

Tak. 

Uzasadnienie:

„(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Legnickiej Kurii Biskupiej


 

1. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi[1] w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć:

a) do dnia 11 kwietnia 2020 r. (sobota) – maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (według zarządzenia Biskupa Legnickiego Msze święte są sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną[2]);

b) od dnia 12 kwietnia 2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego) do odwołania – maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.

2. Zachęcam do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli duchowo przeżywać tajemnice Świętego Triduum Paschalnego. W celu ich głębszego przeżycia w  kościołach i w domach przygotowane zostały materiały duszpasterskie dostępne na diecezjalnej stronie internetowej w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały”.

3. Telewizja TVT Zgorzelec będzie dokonywała transmisji z poszczególnych liturgii Święte Triduum Paschalnego, które będą dostępne dla ogółu wiernych na następujących paltformach:

– kanele telewizyjnym „Telewizja regionalna TVT”

– na stronie telewizji: www.tvtzgorzelec.pl/live

– na stronie diecezji: www.diecezja.legnica.pl

– w mediach społecznościowych diecezji: www.facebook.pl/diecezjalegnicka/live

Transmisja będzie prowadzona z Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Liturgii będzie przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski według następującego harmonogramu:

WIELKI CZWARTEK:

– Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.30

WIELKI PIĄTEK:

– Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.30

WIGILIA PASCHALNA – godz. 21.00

4. Powyższą transmisję będzie można również usłyszeć w Radiu PLUS Legnica:

– częstotliwości radiowe FM: 102,6 | 92,7 | 94,9 | 102,8 | 93,1

– poprzez stronę internetową: www.legnica.fm

– media społecznościowe Radia PLUS Legnica: www.facebook.com/legnica.fm

5. Przypominam, że wszelkie szczegółowe wskazania do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego dla duchowieństwa diecezji legnickiej oraz wskazania praktyczne w kwestiach organizacji poszczególnych dni znajdują się w „Zarządzeniu Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii” z dnia 27 marca 2020 r.

 

ks. Robert Bielawski

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Legnickiej Kurii Biskupiej

 

_________________________________________________

[1] por. § 1 ust. 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522) – zobacz oraz por. § 8 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r., poz. 566) – zobacz

[2] por. rozdz. 1, pkt. 2 „Zarządzenia Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii” z dnia 27 marca 2020 r. – zobacz