sobota, 15 czerwca, 2024
Pisma Kuria

Wspólna modlitwa w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – również poprzez internet z naszego Kościoła

Jako Wspólnota diecezjalna chcemy odpowiedzieć na prośbę Ojca Świętego Franciszka o wspólną modlitwę w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, stąd Biskup Legnicki serdecznie prosi kapłanów diecezji legnickiej, aby w środę 25 marca o godz. 12.00 we wszystkich kościołach odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a na zakończenie odmówili poniższą modlitwę:

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który
z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza
dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym
momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i
świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz
ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom,
pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego
zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

Jednocześnie Biskup Legnicki zachęca wszystkich wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo oraz poprzez transmisje internetowe ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski o godz. 12.00 będzie przewodniczył tej modlitwie oraz Eucharystii w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Odpowiadając na prośbę Przewodniczącego KEP proszę, również by tego dnia o godz. 12.00 we wszystkich kościołach diecezji legnickiej zabrzmiały dzwony.

ks. Robert Bielawski

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Legnickiej Kurii Biskupiej