sobota, 18 maja, 2024
Zaproszenia

Obchody Niedzieli Biblijnej

W III niedziele Wielkanocna,  w naszej Parafii będziemy przeżywać Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Ta Niedziela ma na celu przypomnieć nam wagę Słowa Bożego dla naszego życia, a zarazem zachęcić nas, abyśmy odkurzyli nasze egzemplarze Pisma Świętego.

Natomiast na Mszy świętych będziemy w niedzielę czytać Ewangelię św. Jana a w tygodniu czytać homilie i przemówienia Jana Pawła II z I pielgrzymki do Ojczyzny.

Przez cały tydzień będziemy się modlić za wszystkich Parafian, o większą zażyłość z Pismem Świętym oraz o Światło Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo Święte. Bo jak powiedział św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Jezusa!” A więc możemy sobie zadać pytanie: „Czy my faktycznie znamy Jezusa w swoim życiu?”

Wszystkich zainteresowanych wspólnym rozważaniem słowa Bożego, zapraszamy w na spotkania Kręgu Biblijnego, które odbywają się w każdy czwartek, po wieczornej Mszy świętej, w salce na plebanii. Prosimy o przyniesienie ze sobą Pisma świętego. Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego!!! A dla tych, którzy nie mogą przyjść, zachęcamy do lektury komentarzy biblijnych.