sobota, 15 czerwca, 2024
Wydarzenia

Triduum Paschalne A.D 2024

Triduum Paschalne to wyjątkowy czas dla chrześcijan, który rozpoczyna się wieczorem Wielkiego Czwartku i kończy w Niedzielę Wielkanocną. Podczas tych trzech dni Kościół skupia się na najważniejszych wydarzeniach w historii chrześcijaństwa – męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

W Wielki Czwartek, Kościół obchodzi uroczystość Wieczerzy Pańskiej, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa. Wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, a kapłan myje nogi wiernym, nawiązując do gestu Jezusa, który umył nogi swoim uczniom.

W Wielki Piątek Kościół wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. W tym dniu nie sprawuje się Mszy Świętej, a wierni uczestniczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, podczas której rozważa się Stacje nawiązujące do drogi Jezusa na Golgotę.

W Wielką Sobotę, Kościół oczekuje na zmartwychwstanie Jezusa. Wieczorem odprawiana jest uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której zapalane są świece symbolizujące Chrystusa jako światłość świata. Liturgia ta składa się z wielu elementów, w tym czytań z Pisma Świętego oraz modlitw, które przygotowują wiernych do radosnego zmartwychwstania Chrystusa.
Triduum Paschalne kończy się Wielkanocą, która jest najważniejszym świętem chrześcijańskim. W tym dniu, Kościół obchodzi Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i odprawia się uroczystą Mszę Świętą, w której wierni dziękują Bogu za dar odkupienia i zbawienia.

Triduum Paschalne jest czasem intensywnej modlitwy i refleksji nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To także okazja do zbliżenia się do Boga i do pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości.

Zapraszamy do obszernych fotogalerii: